Checklist

*Kopie geldig legitimatiebewijs
*Kopie recent inkomstenbewijs
*Kopie ziektekostenpolis
*beschikking toeslagen belastingdienst
*Kopie huurovereenkomst of specificatie
*Kopie verzekeringspolissen
*Kopie laatste 3 bankafschriften
*Kopie alle schuldbewijzen
*Kopie arbeidscontact
*Kopie voorschotnota energieleverancier
*Kopie aanslag gemeentelijke belastingen
*Kopie leningen en contractnummers
*Kopie jaaropgaaf
*Kopie contract kabel/telefoon/internet
*Uittreksel bevolkingsregister (alleen bij beschermd bewind)

Meld je aan voor een informatief kennismakingsgesprek