Klachtenprocedure

De mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen als u ontevreden bent over de dienstverlening of behandeling van een medewerker/ bewindvoerder van Zuider Bewind. U dient uw klacht schriftelijk kenbaar te maken aan uw eigen bewindvoerder. Hierop zult u tevens schriftelijk antwoord ontvangen.

Mocht u niet tevreden zijn over het antwoord van uw bewindvoerder, dan kunt u verzoeken om de klacht over te dragen aan een collega. Wij zullen dan zo snel mogelijk met u naar een oplossing zoeken vanwege uw klacht. Hiervan zult u een schriftelijke bevestiging ontvangen.

Indien u van mening bent dat Zuider Bewind geen bevredigend besluit heeft genomen ten aanzien van uw klacht, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Rechtbank Limburg, afdeling toezicht/bewind.

Meld je aan voor een informatief kennismakingsgesprek