Beschermingsbewind

Iedereen kan het financieel zwaar voor de kiezen krijgen. Bijvoorbeeld door ontslag, echtscheiding, ziekte of psychische problemen. De oorzaak van uw problemen bepaalt mede onze aanpak ervan. Afhankelijk van de ernst van de situatie, kiezen wij met u en eventueel uw naasten of hulpverlener voor de gewenste oplossing. Als u door welke reden dan ook niet meer in staat bent uw financiële belangen zelf te behartigen, vraagt Zuider Bewind voor u aan.

Als de kantonrechter daar mee instemt, gaat een van onze bewindvoerders  uw financiële zaken overnemen. De bewindvoerder gaat vervolgens uw inkomsten beheren zal waar mogelijk extra inkomsten genereren. We kijken bijvoorbeeld of u recht heeft op bijzondere bijstand, zorg- en huurtoeslag of andere tegemoetkomingen.

De bewindvoerder zorgt ervoor dat de vaste lasten worden betaald en bepaalt samen  met u hoe u uw uitgaven kunt verminderen. Heeft u bijvoorbeeld recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?

Het wegwerken van uw schulden staat bij dit alles voorop. Zuider Bewind zal daartoe ook betalingsregelingen treffen met schuldeisers. Aanvragen schuldregeling is een traject dat naast het beschermingsbewind loopt, dit doen wij in eigen beheer, of besteden dit uit.

Zuider Bewind streeft ernaar de duur van het beschermingsbewind zo kort mogelijk te houden, maar de situatie van de cliënt moet dit toelaten. Zodra de  cliënt financieel weer op eigen benen kan staan en voldoende zelfredzaam is, kan het bewind wat ons betreft worden opgeheven. Het bewind wordt in alle gevallen voor onbepaalde tijd uitgesproken. De kantonrechter is uiteindelijk degene die beoordeelt wanneer het bewind kan worden opgeheven.

Naast telefonisch of per mail kunt u zich ook aanmelden middels het aanmeldformulier op deze site.

Meld je aan voor een informatief kennismakingsgesprek