Bewindvoering in de omgeving van Heerlen

Neem contact op voor meer informatie

Het kan iedereen overkomen: financiële problemen. U kunt het financieel bijvoorbeeld zwaar krijgen als gevolg van een echtscheiding, een ontslag of door psychische problemen. Als u niet in staat bent om zelf uw financiën te verzorgen, is beschermingsbewind de oplossing. Wij gaan samen met u en eventueel met uw naasten na hoe we u het best kunnen ondersteunen.

Bij Zuider Bewind kijken we altijd eerst naar uw situatie, om aan de hand daarvan tot een oplossing te komen. Kiest u voor beschermingsbewind door Zuider Bewind, dan kunt u er zeker van zijn dat u in goede handen bent. Wij hebben jarenlange ervaring en vinden het belangrijk om u te helpen. Er is altijd iemand beschikbaar om uw probleem met volle aandacht aan te pakken.

Beschermingsbewind

Als u beschermingsbewind nodig hebt, zullen wij het verzoekschrift indienen bij de Rechtbank. Het is belangrijk om te weten wat de reden is van uw aanvraag. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld problematische schulden hebt, of juist door persoonlijke problemen (tijdelijk) niet meer in staat bent uw eigen financiën te beheren. De kantonrechter zal uw aanvraag beoordelen en het bewind uitspreken, zodat wij officieel worden benoemd tot Bewindvoerder en van start kunnen met uw traject. Naast dat wij uw inkomsten zullen beheren, gaan we ook voor u na of u extra inkomsten kunt verkrijgen. Dat doen we onder meer door te controleren of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, gemeentelijke tegemoetkomingen, kwijtschelding of toeslagen.

Omdat het vaak enige tijd duurt voordat de rechter het verzoek tot beschermingsbewind in behandeling neemt, kiezen wij als voortraject vaak voor budgetbeheer. Uw inkomsten worden dan naar uw beheerrekening overgeboekt, waarna wij uw vaste lasten overmaken en het overige deel van uw inkomsten in de vorm van leefgeld op uw leefgeldrekening storten. Zo zult u al iets meer rust ervaren.

Soms kan het bovendien verstandig zijn om budgetbeheer ook nadat het beschermingsbewind is beëindigd nog enige tijd aan ons over te laten. Dat kan in combinatie met een traject waarbij we u helpen om de juiste financiële beslissingen te kunnen maken. Het zogenaamde Zelfredzaamheidstraject.

Hoe werkt beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is voornamelijk bedoeld om u in bescherming te nemen. Dankzij deze vorm van bescherming hoeft u niet bang te zijn dat een ander misbruik van u maakt. Bovendien wordt u ook in bescherming genomen tegen uzelf. Veel mensen komen in de financiële problemen door een verkeerd uitgavenpatroon. Terwijl u onder beschermingsbewind staat, leert u beter om met uw geld om te gaan. U kunt immers niet meer geld uitgeven dan uw wekelijkse of maandelijkse budget toelaat.

Uw bewindvoerder zorgt ervoor dat uw vaste lasten netjes op tijd worden betaald.

Van het inkomen dat we ontvangen, zullen de vaste lasten en ook uw leefgeld tijdig voldaan worden. Ook zullen we altijd bekijken of u in aanmerking komt voor bepaalde tegemoetkomingen in de vorm van kwijtschelding voor Gemeentelijke Belastingen en bijvoorbeeld het beoordelen van uw toeslagen. Mocht het zo zijn dat u problematische schulden hebt, dan zal ons doel tevens zijn om ervoor te zorgen dat we betalingsregelingen zullen treffen.

Naast beschermingsbewind zullen we in geval van problematische schulden daarom ook inzetten op het schuldsaneringstraject.

Dit verzorgen we zelf of besteden we uit aan een andere professionele partij.

Als we erin slagen om ook een schuldregeling te starten, dan zorgt dit ervoor dat ook uw schulden worden aangepakt en uiteindelijk kwijtgescholden. Kijkt u voor meer informatie over dit traject eens op de pagina Schuldregeling.

Verantwoording afleggen

Zolang u onder bewind staat, zal uw bewindvoerder één keer per jaar verantwoording moeten afleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter controleert of wij uw inkomen naar behoren hebben beheerd. Bovendien houden wij altijd een uitgebreide administratie bij. Zelf krijgt u uiteraard ook op alle manieren inzicht en kunt u met ons meekijken via Mijn Zuiderbewind. Op die manier weet u wat er met uw geld gebeurt en dat vinden wij van groot belang.

 

Onze bewindvoerders hebben veel ervaring. Ons bewindvoerderskantoor bestaat al sinds 2005. Wij zijn ooit begonnen onder de naam Structurail, maar zijn in 2020 onder de naam Zuider Bewind verder gegaan. Met volle aandacht luisteren onze Bewindvoerders naar u en samen zetten we voor u een passend plan op.

Wilt u graag meer weten?

Hebt u vragen over bewind?

Als u nog vragen over beschermingsbewind hebt, dan raden we u aan om contact met ons op te nemen. Wij vertellen u graag meer over onze werkwijze en over het bewind in het algemeen. Wij vinden het immers belangrijk dat u goed geïnformeerd bent voordat u aan dit traject begint. Heeft u dus meer informatie over beschermingsbewind nodig? Wij zorgen ervoor dat het hele traject volgens uw wensen verloopt, zodat u met een goed gevoel naar de toekomst kunt kijken.

Hoe lang duurt het bewind?

De bedoeling is altijd dat beschermingsbewind nooit langer duurt dan noodzakelijk wordt geacht. Uw situatie moet dit wel toelaten. Als u denkt weer volledig zelfstandig uw inkomen te kunnen beheren, zal er gestart worden met het Zelfredzaamheidstraject. Wij begeleiden u tijdens dit traject stapje voor stapje naar meer financiële verantwoordelijkheid. Op het moment dat u echt weer in staat bent om uw eigen financiële zaken te regelen, kan het bewind worden opgeheven. Dat is echter geen beslissing die wij maken, maar is iets wat door de kantonrechter zal worden beoordeeld.

Wanneer de kantonrechter bepaalt dat het bewind kan worden opgeheven, kan het bewind beëindigd worden. Het bewind wordt altijd voor een onbepaalde tijd uitgesproken. We kunnen van tevoren dus nooit precies zeggen hoe lang u onder beschermingsbewind zult staan.

Beschermingsbewind door Zuider Bewind

Laat uw beschermingsbewind over aan Zuider Bewind, dan weet u zeker dat uw budget in goede handen is. U krijgt wekelijks of maandelijks een budget dat u zelf kunt besteden. Dat zal waarschijnlijk minder zijn dan u gewend bent, maar met dit budget moet u in staat zijn om uzelf te onderhouden. Wij kunnen u ook advies geven, zodat u beter in staat bent om uw budget op een goede manier te ondersteunen. Bij Zuider Bewind uit Heerlen hebben we begrip voor uw situatie en behandelen we u altijd met respect.

Wilt u uzelf aanmelden voor beschermingsbewind door Zuider Bewind? Dan kunt u hiervoor het aanmeldformulier gebruiken. Daarnaast kunt u ook telefonisch contact opnemen via 045 - 57 90 596 of een e-mail sturen.

TARIEVEN
Bel Zuider Bewind

Laat uw beschermingsbewind over aan Zuider Bewind!

Bel ons direct!