Schuldregeling in de regio Heerlen

Contact

Hebt u problematische schulden en weet u niet meer hoe u deze zelf kunt aflossen? Dan is het belangrijk om een schuldregeling aan te vragen. Als u dat niet doet, kunnen uw schulden namelijk steeds hoger oplopen. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen en opstarten van schuldregeling of bij het treffen van een passende regeling. Als wij contact opnemen met uw schuldeisers, zien deze dat u serieus bezig bent om tot een oplossing of een regeling te komen. Ook als u eerder uw betaalafspraken niet bent nagekomen of een schuld niet hebt afgelost, zullen uw schuldeisers mogelijk bereid zijn om een regeling met ons te treffen.

Onze werkwijze

Voordat we een regeling met uw schuldeisers kunnen treffen, zullen we eerst alle schulden goed in kaart brengen. Zodra we dat gedaan hebben, nemen we contact op met uw schuldeisers. In veel gevallen zullen uw schuldeisers akkoord gaan met de schuldregeling, omdat zij blij zijn dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Niet in alle gevallen lukt het ons echter om voor alle schuldeisers een regeling te treffen.

Als één of meer schuldeisers niet akkoord gaan

Soms lukt het niet om de schulden zelf te regelen door middel van de minnelijke weg. In dat geval helpen wij u op weg naar de Wettelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen (WSNP). Het aanvragen van deze schuldregeling doet Zuider Bewind, in tegenstelling tot andere bewindvoerders, in eigen beheer. Deze regeling voorkomt dat u verder in de schulden geraakt en zorgt ervoor dat al uw schulden in één traject worden meegenomen. In de praktijk is deze vorm van schuldregeling ook niet heel anders dan een minnelijke schuldregeling.

Bel ons voor meer informatie

Schuldregeling naast het beschermingsbewind

Wij zullen altijd proberen om regelingen met uw schuldeisers te treffen als u bij ons onder beschermingsbewind staat, wel moet dit in verhouding staan tot uw inkomen. Op die manier kunnen wij uw schuldeisers ook garanderen dat u de schuldregeling kunt nakomen.

Als u bij ons onder beschermingsbewind staat, krijgt u leefgeld, zodat u nog wel gewoon uw primaire levensbehoeftes kunt betalen. Het bedrag dat u ontvangt is in principe voldoende om van te kunnen leven. Mogelijk is het wel wennen dat u minder kunt besteden dan u normaal gesproken doet. Gezien uw schuldregeling, is het echter wel noodzakelijk dat u minder uitgeeft dan u normaal gesproken zou doen.

Om vast te stellen hoeveel geld u nodig hebt om van te kunnen leven, berekenen we eerst het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). In principe kan het overige gedeelte van uw inkomsten gebruikt worden om de schulden mee af te lossen.

De Wettelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen

Als uw schuldeisers niet akkoord gaan met een minnelijke schuldregeling, zal de rechtbank moeten beoordelen of u in aanmerking komt voor de WSNP. Er wordt op die manier alsnog een regeling getroffen met uw schuldeisers. In dit geval krijgt u een WSNP-bewindvoerder van een ander kantoor aangewezen door de rechtbank. Het Beschermingsbewind bij ons blijft gewoon doorlopen.

Bij een WSNP-regeling moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen. Zolang u aan deze verplichtingen blijft voldoen, bent u na drie jaar in principe schuldenvrij. Uw overige schulden worden na deze drie jaar namelijk kwijtgescholden. Wij zullen u als Bewindvoerder bijstaan in dit traject.

Bovendien is bij een WSNP-schuldregeling vastgelegd dat u schuldenvrij bent als u uzelf gedurende drie jaar aan de regels vanuit de schuldregeling hebt gehouden. U krijgt bij een positieve afronding een 'vonnis schone lei'. Dit is het bewijsstuk waaruit blijkt dat u geen schulden meer hebt.

Wettelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen

Bij Zuider Bewind helpen we de cliënt op weg naar de Wettelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen. Behalve voor mentorschap kunt u bij ons dus ook terecht voor budgetbeheer en voor beschermingsbewind en bent u ook voor een schuldregeling aan het juiste adres. Hebt u te maken met problematische schulden, dan brengen we in het kader van de schuldregeling eerst die schulden in beeld. In eerste instantie proberen we langs een minnelijke weg een regeling met uw schuldeisers te treffen.

Minnelijke regeling niet altijd mogelijk

Soms echter, is dat onmogelijk. Bijvoorbeeld als schuldeisers geen heil zien in ons voorstel. Is dat aan de orde, dan helpen wij de cliënt op weg naar de Wettelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen. Het is aan de rechter om te oordelen of u daarvoor in aanmerking komt. Gaat de rechter akkoord, dan komt u in een traject waarbij de schuldeisers te maken krijgen met een opgelegde regeling. Na drie jaar bent u dan in het goede geval van uw schulden verlost. U krijgt op die manier een schone lei.

Hebt u nog vragen over een schuldsanering?

Wilt u graag in aanmerking komen voor schuldregeling, maar hebt u nog vragen? Neem in dat geval contact met ons op, zodat wij u meer kunnen vertellen over onze werkwijze. Wilt u het liefst dat wij zo snel mogelijk een regeling voor u treffen met uw schuldeisers? Neem ook in dat geval contact met ons op. U kunt het aanmeldformulier invullen, maar wij zijn ook telefonisch via 045 - 57 90 596 en per e-mail te bereiken.

Bel Zuider Bewind

Wilt u in aanmerking komen voor een schuldregeling?

Neem contact met ons op