Mentorschap in de regio van Heerlen

Contact

Mentorschap voeren wij zelf niet uit, wel werken we samen met mentoren naar wie we kunnen doorverwijzen.

Wij kunnen u op verschillende vlakken van dienst zijn en de meeste mensen zullen onze organisatie kennen van het beschermingsbewind. Soms is behalve beschermingsbewind ook mentorschap strikt noodzakelijk.

Doelgroep

Mentorschap kan noodzakelijk zijn voor mensen die vanwege oorzaken, als ouderdom, ziekte of door andere aandoeningen, minder goed voor zichzelf op kunnen komen. Mensen die met iets dergelijks te maken hebben, hebben behalve beschermingsbewind in de vorm van financiële zorg ook echt andere zorg nodig. En die zorg kan geboden worden in de vorm van mentorschap.

U kiest met mentorschap voor extra bescherming

Als u kiest om ons in te schakelen voor mentorschap, dan kiest u nadrukkelijk voor extra bescherming. De mentor komt dan in alle gevallen op voor uw belangen, specifiek als het om de zorg gaat die echt noodzakelijk is of de zorg die al aan u wordt verleend. Zo zal onze mentor aanwezig zijn als u een gesprek voert met een arts of een specialist, bespreekt de mentor uw zorgplan en zorgt de mentor er eveneens voor dat er controle is op de afgesproken werkzaamheden en of u ook daadwerkelijk die zorg krijgt waar u recht op hebt.

Meer weten over mentorschap?

De bewindvoerder bemoeit zich niet met de zorg

In tegenstelling tot de bewindvoerder bemoeit de mentor zich dus niet met uw financiën. Dat is en blijft de taak van onze bewindvoerders. Deze bewindvoerder houdt zich juist weer verre van alles wat met de zorg te maken heeft. En zo worden de verschillende aspecten helder verdeeld en is van belangenverstrengeling dus nooit enige sprake. Als de behoefte aan mentorschap bestaat, dan kunnen wij namens Zuider Bewind een externe mentor inschakelen.

Bel Zuider Bewind

Altijd aan het juiste adres voor het behartigen van uw financiële belangen

Bel voor meer informatie