Budgetbeheer in Heerlen en omgeving

Contact

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat de maandelijkse vaste lasten voldaan kunnen worden. Het kan zijn dat het beheer van uw eigen budget niet vlot verloopt en dat u daar problemen mee hebt, zonder dat sprake is van problematische schulden. In dat geval kan budgetbeheer iets voor u zijn.

Uw loon en uitkering worden, als sprake is van budgetbeheer, gestort op een aparte beheerrekening. Wij betalen vervolgens uw vaste lasten, storten het resterende gedeelte op uw eigen betaalrekening en zorgen voor goed budgetbeheer. Dit is ideaal voor mensen die problemen hebben om steeds de vaste lasten te betalen of moeite hebben met beheer van budget.

Budgetbeheer gaat vooraf aan beschermingsbewind

Budgetbeheer is iets wat vaak voorafgaat aan beschermingsbewind. Het kan namelijk nogal een tijd duren voor de rechter met een dergelijk beschermingsbewind instemt. In de voorafgaande periode kan budgetbeheer dan een uitstekend idee zijn. Op die manier van beheer voorkomt u namelijk dat u in de tussenliggende periode nog verder in de problemen geraakt, iets wat zonder budgetbeheer en in afwachting van beschermingsbewind, nogal eens aan de orde wil zijn. Door middel van budgetbeheer keert de rust bovendien vaak even terug en aan rust is dan ook nadrukkelijk behoefte.

Budgetbeheer kan soms ook zeer verstandig zijn als bijvoorbeeld het beschermingsbewind al is afgerond. Bovendien kan het traject van budgetbeheer ook nog eens gecombineerd worden met een traject om mensen meer zelfredzaam te maken. Uiteindelijk is dan de bedoeling dat mensen financieel het beheer over hun eigen budget goed plannen zonder dat ze andermaal in de problemen geraken. U kunt u online aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Het is daarbij goed te weten dat wij zijn aangesloten bij de NBBI. Het zegt iets over onze deskundigheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid bij budgetbeheer. Want dat zijn toch wel onze handelsmerken. Behalve dat we u van dienst kunnen zijn als het gaat om budgetbeheer, kunt u ook een beroep op ons doen voor beschermingsbewind en voor schuldregeling. Dat geldt eveneens voor mentorschap. Daarbij kunnen onze budgetbeheerders u zeer breed van dienst zijn. U doet een beroep op budgetbeheer, als u overzicht verliest over het beheer van uw budget of als financiële problemen zich blijven opstapelen. Is dat aan de orde, dan wordt het de hoogste tijd om contact met ons op te nemen voor budgetbeheer.

Professioneel bewindvoerderskantoor

Wij zijn een professioneel bewindvoerderskantoor. Dat betekent dat we uiteraard goed in staat zijn ook enkel het budgetbeheer uit te voeren. Financiële problemen zijn buitengewoon vervelend. Vaak hebben ze diepe impact op het leven van mensen. Wij zijn er om u te helpen bij het beheer van uw budget. U doet er verstandig aan om daar gebruik van te maken. Veel mensen zullen onze onderneming wellicht nog kennen onder de naam Structurail. Sinds enige tijd echter, doen wij ons werk onder de naam Zuider Bewind. De dienstverlening is hetzelfde gebleven. We werken zeer professioneel, zijn zeer betrouwbaar en voelen ons altijd betrokken bij de mensen die kiezen voor budgetbeheer.

Door te kiezen voor budgetbeheer of voor een andere dienst van ons, keert de rust in uw leven weer terug en dat is precies waar u in deze situatie naar zoekt en naar verlangt. Voordeel van werken met onze organisatie is dat u steeds te maken krijgt met dezelfde bewindvoerder/budgetbeheerder. Deze wordt tijdens het traject ook een soort van vertrouwenspersoon en dat voelt prettig. Wij vinden transparantie erg belangrijk en onderkennen dat mensen met financiële problemen behoefte hebben aan rust en regelmaat en uiteraard inzicht. Daarom is het zeer prettig dat u steeds met dezelfde budgetbeheerder voor uw budgetbeheer te maken hebt.

Bel ons voor een afspraak

Een bewindvoerder behartigt uw financiële belangen

Na budgetbeheer kan dus sprake zijn van beschermingsbewind. U kunt om allerlei redenen in de problemen komen waarbij de meest voorkomende redenen ontslag, echtscheiding, ziekte en psychische problemen zijn.

Oorzaak

Het is voor ons belangrijk de oorzaak van uw problemen te weten. Mede op basis daarvan kunnen wij onze werkwijze voor budgetbeheer bepalen. We kijken naar de ernst van de situatie en bespreken samen met u wat de beste manier is om uw financiële onrust weg te werken. Een van onze bewindvoerders zal, in het geval van beschermingsbewind, uw financiële belangen gaan behartigen. Behalve dat de bewindvoerder uw inkomsten zal beheren (budgetbeheer), zal de budgetbeheerder proberen extra inkomsten voor u te genereren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het recht op bijzondere bijstand en in de vorm van zorg- en huurtoeslagen.

U blijft betrokken bij uw eigen financiën

Door te kiezen voor Zuider Bewind, blijft u ook nauw betrokken bij uw eigen traject. U krijgt een eigen persoonlijk account en houdt zo zicht in uw eigen budget. U kunt steeds meekijken met wat er gebeurt tijdens het beheer en aan wie geld overgemaakt wordt. Ook dat geeft rust. De eerste stap is echter een afspraak maken met een van onze budgetbeheerders. Doet u dat, dan is de eerste stap naar een betere toekomst weer een stip aan de horizon.

Bel Zuider Bewind

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek met ons voor het uitvoeren van uw budgetbeheer

Bel met 045 - 57 90 596