Budgetbeheer

Bij budgetbeheer wordt uw loon of uitkering naar Zuider Bewind overgeboekt. Wij betalen vervolgens uw vaste lasten en storten het resterende bedrag op uw (huishoud)rekening. Deze dienst is bedoeld voor mensen voor wie het voldoen van hun vaste lasten een probleem vormt,  maar géén problematische schulden hebben.

Budgetbeheer gaat vaak  vooraf aan beschermingsbewind. Het kan behoorlijk wat tijd kosten voordat de rechter ermee instemt dat u bij ons onder bewind komt. Om te voorkomen dat u in die periode verder in problemen  geraakt én al wat tot rust komt, biedt Zuider Bewind budgetbeheer aan.

Soms is het verstandig dat u weer enige tijd gebruik maakt van budgetbeheer nádat het beschermingsbewind al is beëindigd. Dat kan gecombineerd worden met een traject om uw redzaamheid te bevorderen. Zo proberen we te bereiken  dat u financieel weer helemaal op eigen benen kunt staan en niet opnieuw snel in problemen beland.

 

 

Meld je aan voor een informatief kennismakingsgesprek