HomeOnze dienstenMentorschap

Mentorschap

Mentorschap voeren wij zelf niet uit, wel werken we samen met mentoren naar wie we kunnen doorverwijzen.

Wij kunnen u op verschillende vlakken van dienst zijn en de meeste mensen zullen onze organisatie kennen van het beschermingsbewind. Soms is behalve beschermingsbewind ook mentorschap strikt noodzakelijk.

Doelgroep

Mentorschap kan noodzakelijk zijn voor mensen die vanwege oorzaken als ouderdom, ziekte of andere aandoeningen minder goed voor zichzelf op kunnen komen. Mensen die met iets dergelijks te maken hebben, hebben behalve beschermingsbewind in de vorm van financiële zorg ook echt andere zorg nodig. En die zorg kan geboden worden in de vorm van mentorschap.

U kiest met mentorschap voor extra bescherming

Wanneer u kiest om ons in te schakelen voor mentorschap, dan kiest u nadrukkelijk voor extra bescherming. De mentor komt dan in alle gevallen op voor uw belangen, specifiek als het om de zorg gaat die echt noodzakelijk is of de zorg die al aan u wordt verleend. Zo zal onze mentor aanwezig zijn wanneer u een gesprek voert met een arts of een specialist, bespreekt de mentor uw zorgplan en zorgt de mentor er eveneens voor dat er controle is op de afgesproken werkzaamheden en of u ook daadwerkelijk die zorg krijgt waar u recht op hebt.

De bewindvoerder bemoeit zich niet met de zorg

In tegenstelling tot de bewindvoerder bemoeit de mentor zich dus niet met uw financiën. Dat is en blijft de taak van onze bewindvoerders. Deze bewindvoerder houdt zich juist weer verre van alles wat met de zorg te maken heeft. En zo worden de verschillende aspecten helder verdeeld en is van belangenverstrengeling dus nooit enige sprake. Wanneer de behoefte aan mentorschap bestaat, dan kunnen wij namens Zuid Bewind een externe mentor inschakelen.

Mentor en bewindvoerder zijn samen bij het intakegesprek

Wij van Zuider Bewind vinden het overigens zeer belangrijk dat zowel bewindvoerder als mentor wel gezamenlijk bij het intakegesprek aanwezig zijn. Zo worden meteen alle belangen meteen en ineens zo goed mogelijk in kaart gebracht en kunnen de verschillende belangen prima worden afgewogen. Door de mentor en de bewindvoerder samen bij het intakegesprek te hebben, wordt veel rompslomp voorkomen.

Voordeel samenwerking

U hoeft op die manier zelf ook maar één keer te komen, terwijl zowel de mentor als de bewindvoerder zo ook mooi samen een gezamenlijke aanvraag in kunnen dienen bij de rechtbank. Nog een voordeel is dat u dan dus ook maar één keer hoeft te verschijnen voor de rechter, want die beslist uiteindelijk of de aanvraag al dan niet wordt toegewezen.

Wij kunnen u op meerder vlakken prima van dienst zijn

Behalve voor mentorschap kunt u op meerdere vlakken prima van onze diensten gebruik maken. Zo klopt u nooit tevergeefs aan voor budgetbeheer en kennen veel mensen bij ons aan voor beschermingsbewind. U klopt voor budgetbeheer bij ons aan wanneer u in de schulden zit en eigenlijk zelf geen enkele uitweg meer ziet. De rekeningen stapelen zich op en groeien u boven het hoofd en u vult het ene gat met de ander.

Budgetbeheer

Budgetbeheer vindt vaak plaats voorafgaand aan een periode van beschermingsbewind. U weet wanneer u kiest voor onze diensten in elk geval altijd zeker dat u te maken krijgt met deskundig personeel, zeer betrokken medewerkers en een zeer betrouwbaar bedrijf bovendien.

Een van onze bewindvoerders gaat uw financiële belangen behartigen

Beschermingsbewind betekent dat een van onze bewindvoerders uw financiële belangen gaat behartigen, mits de kantonrechter daar uiteraard mee akkoord gaat. Onze bewindvoerder beheert dan uw financiën en zal daarnaast proberen uw inkomen te vergroten. Dan moet u denken aan extra inkomsten in de vorm van bijvoorbeeld het recht op bijzondere bijstand, zorg- en huurtoeslag en andere tegemoetkomingen.

U krijgt steeds te maken met één en dezelfde bewindvoerder

Iemand die uw vertrouwenspersoon wordt. Met ons kiest u voor een zeer professioneel bewindvoerderskantoor. We kunnen bogen op veel ervaring en vinden het helpen van mensen met financiële problemen steeds weer een uitdaging. Ons bedrijf heette aanvankelijk overigens Structurail. Ook onder die naam kunt u ons dus al kennen.

Kennis en ervaring

Wij proberen met onze kennis en ervaring de rust in uw hoofd terug te laten keren. U krijgt om die reden bij ons steeds te maken met bijvoorbeeld dezelfde bewindvoerder, iemand die uitgroeit tot een soort van vertrouwenspersoon. We werken transparant en u blijft zelf nadrukkelijk betrokken bij uw eigen financiën. Via uw eigen persoonlijke account kunt u namelijk steeds met ons meekijken en ziet u precies wat er betaald wordt.

Wettelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen

Wij helpen de cliënt op weg naar de Wettelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen. Behalve voor mentorschap kunt u bij ons dus ook terecht voor budgetbeheer en beschermingsbewind en bent u ook voor een schuldregeling aan het juiste adres. Hebt u te maken met problematische schulden, dan brengen we in het kader van de schuldregeling eerst die schulden in beeld. In eerste instantie proberen we langs een minnelijke weg een regeling met uw schuldeisers te treffen.

Minnelijke regeling niet altijd mogelijk

Soms echter, is dat onmogelijk. Bijvoorbeeld wanneer schuldeisers geen heil zien in ons voorstel. Is dat aan de orde, dan helpen wij de cliënt op weg naar de Wettelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen. Het is aan de rechter om te oordelen of u daarvoor in aanmerking komt. Gaat de rechter akkoord, dan komt u in een traject waarbij de schuldeisers te maken krijgen met een opgelegde regeling. Na drie jaren bent u dan in het goede geval van uw schulden verlost. U krijgt op die manier een schone lei.

U bent in alle gevallen bij ons aan het juiste adres.

Mocht er nou sprake zijn van een meer complexe schuldensituatie, dan kiezen we voor een ander traject. We melden u dan aan voor het aanmelden bij een instantie die het schuldentraject namens u kan starten. In de meeste gevallen gaat het dan om het schuldenloket van de gemeente waarin u woonachtig bent.

Kredietbank

Vaak verwijst de gemeente u met complexe schuilden weer door naar de Kredietbank, al kan dat per gemeente weer verschillen. We kunnen u in elk geval altijd een traject aanbieden. U bent in alle gevallen dus aan het juiste adres bij ons, ongeacht de situatie.

 

Mentorschap voeren wij zelf niet uit, wel werken we samen met mentoren naar wie we kunnen doorverwijzen.

Zuiderbewind - Heerlen

Digitaal aanmelden kennismakingsgesprek