Mentorschap

In sommige gevallen is naast beschermingsbewind ook mentorschap nodig. Het gaat hierbij veelal om mensen die vanwege ouderdom, ziekte of andere aandoening niet meer voor zichzelf kunnen opkomen. Deze mensen hebben naast beschermingsbewind ( financiële zorg) ook andere zorg nodig.

Mentorschap zorgt daarbij voor bescherming, de mentor komt op voor al uw belangen als het om de zorg gaat die u nodig heeft of al wordt verleend. De mentor is bijvoorbeeld aanwezig bij gesprekken met arts of specialist, bespreekt met hen uw zorgplan en controleert of dat goed wordt uitgevoerd.

 

De mentor bemoeit zich niet met uw financiën, dat is nadrukkelijk de taak van onze bewindvoerder. De bewindvoerder houdt zich juist weg bij de zorgkant. Mocht mentorschap noodzakelijk zijn, dan kiest Zuider Bewind ervoor een externe mentor in te schakelen.

Maar wij vinden het wel belangrijk dat bewindvoerder én mentor samen bij het intake-gesprek aanwezig zijn. Alle belangen worden op die manier zo goed mogelijk in beeld gebracht en afgewogen. Het bespaart u veel rompslomp. U hoeft maar één keer te komen, terwijl bewindvoerder en mentor ook vaak één gezamenlijke aanvraag voor hun diensten indienen bij de rechtbank. U hoeft daar dan ook maar één keer te verschijnen voordat de rechter beslist of de aanvraag wordt toegewezen.

Meld je aan voor een informatief kennismakingsgesprek