HomeOnze dienstenSchuldregeling

Schuldregeling

Heeft u problematische schulden en weet u  niet meer hoe u deze zelf kunt aflossen? Dan is het belangrijk om een schuldregeling aan te vragen. Als u dat niet doet, kunnen uw schulden namelijk steeds hoger oplopen. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen en opstarten van schuldregeling of treffen van een passende regeling. Wanneer wij contact opnemen met uw schuldeisers, zien deze dat u serieus bezig bent om tot een oplossing of regeling te komen. Ook als u eerder uw betaalafspraken of een schuld niet bent nagekomen, zullen uw schuldeisers mogelijk bereid zijn om een regeling met ons te treffen.

Onze werkwijze

Voordat we een regeling met uw schuldeisers kunnen treffen, zullen we eerst alle schulden goed in kaart brengen. Zodra we dat gedaan hebben, nemen we contact op met uw schuldeisers. In veel gevallen zullen uw schuldeisers akkoord gaan met de schuldregeling, omdat zij blij zijn dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Niet in alle gevallen lukt het ons echter om voor alle schuldeisers een regeling te treffen.

Als één of meer van uw schuldeisers niet akkoord gaan.

Soms lukt het niet om de schulden zelf te regelen door middel van de minnelijke weg. In dat geval helpen wij u op weg naar de Wettelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen (WSNP). Het aanvragen van deze schuldregeling doet Zuider Bewind in tegenstelling tot andere bewindvoerders in eigen beheer.  Deze regeling voorkomt dat u verder in de schulden geraakt en zorg ervoor dat al uw schulden in 1 traject worden meegenomen. In de praktijk is deze vorm van schuldregeling ook niet heel anders dan een minnelijke schuldregeling.

Schuldregeling naast het beschermingsbewind

Wij zullen altijd proberen om regelingen te treffen met uw schuldeisers te treffen als u bij ons onder beschermingsbewind staat, wel moet dit in verhouding staan tot uw inkomen.  Op die manier kunnen wij uw schuldeisers ook garanderen dat u de schuldregeling kunt nakomen.

Als u bij ons onder beschermingsbewind staat krijgt u leefgeld, zodat u nog wel gewoon uw primaire levensbehoeftes kunt betalen. Het bedrag dat u ontvangt is in principe voldoende om van te kunnen leven. Mogelijk is het wel wennen dat u minder kunt besteden dan u normaal gesproken doet. Gezien uw schuldregeling, is het echter wel noodzakelijk dat u minder uitgeeft dan u normaal gesproken zou doen.

Om vast te stellen hoeveel geld u nodig heeft om van te kunnen leven, berekenen we eerst het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). In principe kan het overige gedeelte van uw inkomsten gebruikt worden om de schulden mee af te lossen.

De Wettelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen

Indien uw schuldeisers niet akkoord gaan met een minnelijke schuldregeling, zal de rechtbank moeten beoordelen of u in aanmerking komt voor de WSNP.  Er wordt op die manier alsnog een regeling getroffen met uw schuldeisers. In dit geval krijgt u een WSNP-bewindvoerder van een ander kantoor aangewezen door de rechtbank. Het Beschermingsbewind bij ons blijft gewoon doorlopen.

Bij een WSNP-regeling moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen. Zolang u aan deze verplichtingen blijft voldoen, bent u na drie jaar in principe schuldenvrij. Uw overige schulden worden na deze drie jaar namelijk kwijtgescholden. Wij zullen u als Bewindvoerder bijstaan in dit traject.

Bovendien is bij een WSNP-schuldregeling vastgelegd dat u schuldenvrij bent indien u zich gedurende drie jaar aan de regels vanuit de schuldregeling heeft gehouden.  U krijgt bij een positieve afronding een “vonnis schone lei”. Dit is het bewijsstuk waaruit blijkt dat u geen schulden meer heeft.

Heeft u nog vragen over een schuldregeling?

Wilt u graag een in aanmerking komen voor schuldregeling, maar heeft u nog vragen? Neemt u in dat geval contact met ons op, zodat wij u meer kunnen vertellen over onze werkwijze. Wilt u het liefst dat wij zo snel mogelijk een regeling voor u treffen met uw schuldeisers? Neemt u ook in dat geval contact met ons op. U kunt het aanmeldformulier op onze website invullen, maar wij zijn ook telefonisch en per mail te bereiken.

Zuiderbewind - Heerlen

Digitaal aanmelden kennismakingsgesprek