Schuldregeling

Wanneer een cliënt problematisch schulden heeft, brengen wij deze schulden eerst nauwgezet in kaart. Zuider Bewind probeert vervolgens langs minnelijke weg tot een regeling te komen met de schuldeisers. Helaas is dat soms niet mogelijk, omdat één of meer schuldeisers niet op ons voorstel in willen gaan.

Anders dan anderen helpt Zuider Bewind in dit geval zelf de cliënt op weg richting Wettelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen (WSNP). Als de rechtbank oordeelt dat u daarvoor in aanmerking komt, dan komt u in een traject terecht waarbij er alsnog een opgelegde regeling met de schuldeisers komt. Als u alle verplichtingen goed nakomt, bent u normaal gesproken in drie jaar van uw schulden af en krijgt u een ‘Schone Lei’.

Enkel indien uw schuldensituatie zeer complex is, kiest Zuider Bewind ervoor om u aan te melden bij een instantie die het schuldentraject voor u opstart. Vaak is dat het schuldloket in uw gemeente, waarna u wordt doorverwezen naar de Kredietbank Limburg.

In alle gevallen waarin u door de Rechtbank bent toegelaten tot de schuldregeling, zal de Rechtbank een speciale WSNP-bewindvoerder van een ander kantoor aanstellen. Daarnaast blijft de bewindvoerder van Zuider Bewind u ook gedurende het hele WSNP-traject gewoon terzijde staan. Dat blijft ook zo als u eenmaal onder het WSNP-traject uit bent.

Meld je aan voor een informatief kennismakingsgesprek